Aktualności

PILNE!

30.09.2021

Prosimy, aby wychowankowie przedszkola

z GRUPY II (BIEDRONKI)

od 1 października 2021 r. do 8 października 2021 r.

pozostali w domu. 

 

Informujemy, że

od 1 października 2021 r. do 4 października 2021 r.

UCZNIOWIE KLASY III

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

będą kontynuowali naukę w trybie zdalnym.

 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego,

po otrzymaniu szczegółowych wytycznych z  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Wznowienie działalności stołówki

19.09.2021

Informujemy,

że od dnia 20 września 2021 r.,

będzie wznowiona działalność stołówki szkolnej

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu

 

 

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju

stwierdzająca przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Stary Korczyn

Zebranie z rodzicami

19.09.2021

Informujemy, że

w dniu 21 września 2021 roku (wtorek)

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

o godzinie 16.00

odbędą się spotkania rodziców uczniów uczęszczających

do klas I-VII Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

z wychowawcami.

 

Spotkanie rodziców uczniów uczęszczających do klasy VIII

z wychowawcą odbędzie się

w dniu 22 września 2021 roku (środa)

o godzinie 16.00

 

Ze względu na stan epidemii nie będzie spotkania ogólnego.

 

Podczas spotkań z wychowawcami klas zachęcamy

do używania jednorazowych rękawiczek i maseczek.

 

Przypominamy o powinności zachowania dystansu społecznego.

 

Zawieszenie działalności stołówki

12.09.2021

Informuję,

że od dnia 13 września 2021 r.,

ze względu na  decyzje

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju

stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Stary Korczyn

zostaje zawieszona działalność stołówki szkolnej

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu

 

Od dnia 13 września 2021 r. do odwołania

uczniowie nie będą mogli korzystać z żadnych 

posiłków w stołówce szkolnej.