Aktualności

Zakaz wjazdu na teren szkoły

09.09.2020

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego

uczniowie naszej szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych

mają możliwość przebywania na zewnątrz budynku.

 

 

APELUJEMY,

ABY W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DZIECI

KORZYSTAĆ Z PARKINGU PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ.

 

Przypominamy, że na placu szkolnym

- zgodnie z zamieszczonym znakiem  B-1-

obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów.

HARMONOGRAM DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW

31.08.2020

H A R M O N O G R A M

dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatowcu

obowiązujący od 01.09.2020 r.

 

 

DOWÓZ DO SZKOŁY

Trasa I

Opatowiec – Wyszogród – Morawianki 6:45 – Ławy 6.50 – Urzuty 6:55 – Wyszogród Górny 7:00 – Uściszowice 7:05 – Rogów Górny 7:10 – Kęsów 7:15 – Mistrzowie 7:20 – Chrustowice 7:25 – Kobiela 7:30 – Rogów (Remiza OSP) 7:35 – Podskale 7:40 – Opatowiec

 Trasa II

Opatowiec – Winiary 7:00 – Żukowice – Czarkowy/Kocina 7:10 – Ksany 7:15 – Rzemienowice 7:20 – Ksany (las) 7:30 – Senisławice wieś 7:35 – Chwalibogowice 7:40 - Opatowiec

  

ODWÓZ W POŁUDNIE

(ok. godz. 12:40)

 

Trasa I

Opatowiec- Podskale- Kobiela- Rogów( remiza OSP) - Wyszogród - Urzuty - Wyszogród Górny - Uściszowice - Rogów Górny - Kęsów -  Mistrzowice - Chrusatowice - Rzemienowice - Ksany
( remiza OSP) - Opatowiec

Trasa II

Opatowiec - Chwalibogowice- Senisławice ( remiza OSP) - Winiary - Żukowice - Czarkowy - Ksany - Senisławice wieś - Opatowiec 

 

ODWÓZ PO LEKCJACH

(ok godz.  13:35 do 14:35)

 

Trasa I

Opatowiec - Podskale- Rogów ( remiza OSP) - Kobiela- Chrustowice - Mistrzowice - Kęśów - Rogów Górny - Uściszowice - Wyszogród Górny - Urzuty - Ławy - Morawianki - Wyszogród - Opatowiec 

 

Trasa II 

Opatowiec - Chwalibogowice - Senisławice wieś - Ksany (las) - Rzemienowice - Ksany - Czarkowy / Kocina - Żukowice - Winiary - Opatowiec

 

 

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.

Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

 

więcej informacji

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

27.08.2020

Porządek rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Opatowcu

 

8.00 – Msza św. w kościele parafialnym w Opatowcu (ze względu na sytuację epidemiczną szkoła nie organizuje wyjścia grupowego do kościoła).

 

Zachęcamy wychowanków Przedszkola i uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu wraz z Rodzicami do udziału we Mszy świętej na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

 

9.00 – Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021

 

Ze względu na stan epidemii uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zamierzamy zorganizować przed budynkiem szkoły. 

Prosimy, aby  tego dnia nie parkować w tym miejscu samochodów.

 

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego zachęcamy do osłony ust i nosa w trakcie przebywania w przestrzeni wspólnej.

 

9.20 – Spotkanie z wychowawcami klas

 

Prosimy, aby wychowankowie przedszkola wchodzili do budynku przez szatnię przedszkolną.

Uczniów klas  I, II ,III, IV, V prosimy, aby wchodzili  do budynku szkoły głównym wejściem.

Uczniów  klas VI, VII, VIII  prosimy, aby wchodzili do budynku szkoły przez szatnię główną.

 

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przez osoby, które ukończyły 6 rok życia).

 

Prosimy, aby ze względów bezpieczeństwa na spotkanie z wychowawcami klas  

(za wyjątkiem oddziałów przedszkolnych oraz klasy I), wchodzili sami uczniowie.

 

9.40 – Zakończenie uroczystości

 

 

 

Informujemy, że w dniu 1 września

zostaną uczniom przekazane podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.