Aktualności

Nasze sukcesy

10.11.2020

Miło nam poinformować, że

w Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznych

 

„Śpiewamy dla Ciebie Polsko”

 

zorganizowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach przy współpracy z:

  • Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,

  • Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli 
    w Kielcach,

  • Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju

 

uczennica naszej szkoły

 

Natalia Wróbel

 

zdobyła I miejsce w kategorii klas IV-VIII szkół podstawowych.

 

Celem konkursu było poszerzanie wiedzy o losach kraju oraz jego historii upamiętnionej w pieśniach patriotycznych, rozwijanie świadomości historycznej dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej, kształtowanie wśród uczniów postaw szacunku dla ludzi, którzy walczyli i ginęli za Polskę oraz wspieranie uzdolnionych artystycznie uczniów poprzez umożliwienie im prezentacji własnych umiejętności na forum pozaszkolnym, a także aktywizowanie środowiska szkolnego do udziału w przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym.

 

Natalii gratulujemy  wspaniałego  osiągnięcia i życzymy  kolejnych sukcesów!

 

 

Piosenka w wykonaniu Natalii Wróbel.

Zdalne nauczanie

08.11.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

 

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r.

wszystkie zajęcia dla uczniów

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

będą odbywały się w trybie zdalnym.

 

Zajęcia w przedszkolu nadal będą się odbywały w trybie stacjonarnym.

 

Informujemy, że w związku z wprowadzenie zdalnego trybu nauczania

 od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r.

zostaje zawieszone kursowanie autobusów szkolnych. 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30.10.2020

 

 

Przypominamy, iż zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

dzień

2 listopada 2020 r. (poniedziałek)

w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

został ustalony jako dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.