Aktualności

Ogłoszenie

10.10.2019

W dniu 14 października 2019 roku (poniedziałek)

o godzinie 9.00

odbędzie się ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.

Odwóz uczniów w tym dniu zaplanowano około godziny 11.00.

 

Ubezpieczenie

23.09.2019

W roku szkolnym 2019/2020

uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu

będą objęci ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków

na podstawie polisy zawartej

z firmą

Wiener TU S.A.

Vienna Insurance Group

02-675 Warszawa

ul. Wołoska 22 A

Koszt ubezpieczenia wynosi 29,00 zł

(drugie i kolejne dziecko ma 50% zniżki) 

 

Ubezpieczenie NNW uczniów w szkole oraz podczas organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju jest dobrowolne,

a umowa  jest zawierana wyłącznie z woli rodziców.

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

12.09.2019

Informujemy, że 

w dniu 19 września 2019 roku (czwartek)

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

o godzinie 16.00

odbędzie się zebranie rodziców dzieci uczęszczających

do Przedszkola oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

 

Serdecznie zapraszamy.