Szkoła Podstawowa


 

Szkoła Podstawowa w obecnej siedzibie działa od połowy lat 60-tych XX wieku. W obecnym kształcie, to znaczy jako sześcioklasowa szkoła z oddziałem przedszkolnym funkcjonuje od 1999 roku i kształci uczniów w siedmiu oddziałach. Od 1 września 2011 roku razem z Gimnazjum tworzy  Zespół Szkół w Opatowcu.

Misją naszej szkoły przygotowanie uczniów do systematycznego rozwijania umiejętności, pogłębiania wiedzy i doskonalenia osobowości oraz kształtowania określonych wartości i postaw obywatelskich.

W dowód uznania za podejmowanie działań zgodnych z misją i priorytetami Polskiego Komitetu Narodowego Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF w lutym 2010 roku Szkoła Podstawowa w Opatowcu została zaproszona do Klubu Szkół UNICEF.