Szkoła Podstawowa

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

ul. Nowokorczyńska 4

28-520 Opatowiec

 tel./fax  41 351-80-10

e-mail: zsopatowiec@op.pl