PROJEKTY UNIJNE

 

 

 

Dzięki współpracy z Gminą Opatowiec

w Zespole Szkół w Opatowcu

realizowane były projekty z unijnych programów pomocowych

w szczególności

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

 

Projekt „Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec”
w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" 
Wartość projektu 58 126,00

 

Projekt „ICT w klasach I - III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec”
w ramach Poddziałania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”
Wartość projektu 53 312,01 zł

 

Projekt  „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec”
w ramach Poddziałania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” 
Wartość projektu 60 520,00 zł

 

Projekt „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”
w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"
Wartość projektu  147 400,00 zł

 

Projekt „Mierzymy w stronę gwiazd”    
w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"
Wartość projektu 243 500,00 zł

 

Projekt „Przedszkola systemowe w Gminie Opatowiec”
w ramach Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej"
Wartość projektu 173 749,00 zł