Profilaktyka

 

 

„Działania profilaktyczne to, te,

które stwarzają człowiekowi okazję

do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

doświadczeń powodujących wzrost jego

zdolności do radzenia sobie w potencjalnie

trudnych sytuacjach życiowych”

 

(Gerard Edwards,

doradca ds. profilaktyki w rządzie amerykańskim)

 

 

 

 

 

       Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie dzieci i młodzieży przez zagrożeniami poprzez działania wychowawczo – profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowanych ryzykownych zachowań.

     Podejmowane w Zespole Szkół w Opatowcu działania z zakresu profilaktyki są skoordynowane z działaniami wychowawczymi, a ich obiektem jest całe środowisko szkolne. 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY