ZŁOTA KSIĘGA


                                                                   

 

                                                      

W złotej księdze zapisani są uczniowie, którzy kończą szkołę i którzy swoim zachowaniem i postępami w nauce przynoszą szkole zaszczyt, uczniowie którzy przez wszystkie lata nauki otrzymywali bardzo dobre i celujące oceny oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.

 

 

ROK SZKOLNY  2014/2015

 

  Wiktoria Maj
  Nikola Wróbel
  Michał Kowalczyk
  Emilia Kozioł
  Karolina  Szabla

 

 

ROK SZKOLNY  2013/2014

MIŁOSZ KRAWCZYK

BARTOSZ DYBAŁA

JAKUB SZABLA

DOMINIK MADEJ

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

KLAUDIA KMIECIK

AGNIESZKA DRAGAN

MAJA TOMAL

PATRYK KOCIŃSKI

MARCIN RYBA

 

ROK SZKOLNY 2011/2012

ERYKA GWIAZDA

PATRYK MAŁEK

KAMILA KWAŚNIEWSKA

OLIWIA GRZYWNA