Działalność Drużyny ZHP

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 14 BUSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ
IM. LUCJANA SKRZYŃSKIEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPATOWCU
ROK SZKOLNY 2017/2018, SEMESTR II

 

Harcerzem być to niełatwe zadanie – wymagające prawo harcerskie, służba, ciągła praca nad sobą, radzenie sobie w wielu sytuacjach, które przydają się w życiu codziennym. Ale jak wiele można zdobyć – przyjaźnie na całe życie, wiedzę o samym sobie, piękne wspomnienia.

W skład 14 Buskiej Drużyny Harcerskiej im. Lucjana Skrzyńskiego działającej przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wchodzi 46 uczniów. Drużyna dzieli się na zuchów oraz harcerzy.

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 członkowie drużyny:

- doskonalili pracę i służbę w drużynie oraz poznali techniki harcerskie,

- nauczyli się wielu pieśni patriotycznych,

- zrozumieli, że potrafią współdziałać w atmosferze zabawy, bez rywalizacji i oceniania, bez zwycięzców i przegranych,

- niejednokrotnie mieli możliwość poprawiania własnej samooceny i wzmacniania wiary w siebie,

- nawiązali współpracę z innymi środowiskami harcerskimi,

- wzbogacali wiedzę o naszym regionie przez różne formy aktywności fizycznej i turystycznej.

Zuchy i harcerze z 14 Buskiej Drużyny Harcerskiej wzięli czynny udział w następujących wydarzeniach:

  • w marcu wzięli udział w rajdzie pieszym z Buska-Zdroju do Grochowisk, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości z okazji 155 rocznicy bitwy Polaków z Rosjanami na polach Grochowisk (Powstanie Styczniowe 1863),

  • w kwietniu przygotowali uroczystość lokalną w Instytucji Kultury w Opatowcu pn. „Mogiłami znaczona jest historia Polski” - akademia z okazji kolejnej rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej,

  • w maju wzięli udział w szkolnej akademii pt. „Święta Majowe”,

  • w czerwcu współorganizowali i uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” w Bibliotece Publicznej w Opatowcu (wspólne czytanie książki, gra terenowa, warsztaty nad Wisłą w ramach „Plenerowej Akademii Sztuki”),

  • w maju wzięli udział Rajdzie „Bartek 2018”, podczas którego harcerze zbierali pieniądze na funkcjonowanie Hospicjum w Busku – Zdroju,

  • na przełomie maja i czerwca zuchy i harcerze zainicjowali i przeprowadzili w szkole akcję pieczenia babeczek, fundusze zebrane z ich sprzedaży przeznaczono na funkcjonowanie Hospicjum w Busku- Zdroju,

  • 15/16.06.2018 r. harcerze brali udział w Rajdzie Ponidzie organizowanym przez Chorągiew Kielecką.

Ponadto od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. drużyna realizowała ekspedycję w ramach Programowego Ruchu Odkrywców.

Celem ekspedycji było:

- zdobycie i rozpowszechnienie informacji na temat zapomnianego bohatera historycznego z gminy Opatowiec,

- odnalezienie żyjących potomków ważnej postaci z lokalnej historii,

- wyszukanie materialnych pamiątek po takiej osobie,

- poznanie historii małej Ojczyzny.

Zakończenie ekspedycji:

  1. Umieszczony w serwisie youtube.com reportaż filmowy pt.„Zapomniany bohater ks. Franciszek Pluta”.

  2. Ilustrowana relacja tekstowa.

  3. Link do reportażu filmowego: https://youtu.be/PLA40ba9SxU


Podążajmy więc raz wyznaczonym przez nasze harcerskie wybory szlakiem, który nieustannie prowadzi wciąż wzwyż"...

 

WOLONTARIAT DRUŻYNY HARCERSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

• Harcerze z 14. Buskiej Wielopoziomowej Buskiej Drużyny Harcerskiej pełnili funkcję wolontariuszy podczas 26. Finału WOŚP, który odbył się w dniu 14 stycznia 2018 roku, a jego celem było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

• Od października 2017 r. w Busku-Zdroju w użyczonych od szpitala pomieszczeniach działa Hospicjum, którego rolą jest pomoc osobom cierpiącym na postępujące, terminalne choroby, głównie nowotworowe i o niekorzystnych rokowaniach. Docelowa siedziba tego Miejsca Miłosierdzia jest ciągle w budowie. W związku z tym, 14 Buska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Lucjana Skrzyńskiego zaangażowała się w zbiórkę pieniędzy na dokończenie budowy rozpoczętej inwestycji. W ramach zbiórki funduszy na budowę hospicjum harcerze wzięli udział w XXXV Wędrówce Zuchowej Bartek 2018. Rajd rozpoczął się uroczystym apelem w centrum Buska. Następnie zuchy i harcerze udali się na przemarsz ulicami miasta do Parku Zdrojowego, gdzie wzięli udział w Festynie Nie ma jak rodzina. Na festynie propagowano budowę Hospicjum „Bł. Matki Teresy”. Harcerze-wolontariusze przekazali na ten cel własnoręcznie wykonane żonkile. W celu wsparcia tej zbiórki charytatywnej na przełomie kwietnia i maja 2018 roku w naszej szkole zuchy i harcerze z własnej inicjatywy zorganizowali akcję pieczenia babeczek, które następnie były przez kilka kolejnych dni sprzedawane na przerwach międzylekcyjnych. Zebrane podczas tej akcji pieniądze przeznaczone zostały na działalność hospicjum w Busku- Zdroju.

 

Rajd PONIDZIE 2018

            15-16 czerwca 2018 roku przez Chorągiew Kielecką ZHP został zorganizowany Harcerski Rajd Ponidzie, w której uczestniczyła 14. Buska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska. Motywem przewodnim tegorocznej konwencji rajdu były słowa „Sielanki o domu” autorstwa W. Belona: „szukam, szukania mi trzeba domu gitarą i piórem…”.

            Oficjalne otwarcie rajdu odbyło się przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu. Uczestnicy przemaszerowali z Opatowca przez Ksany do Wiślicy. Na trasie patrole zmierzały się z wieloma zadaniami. Wyzwania wymagały sprytu, siły i zdolności matematycznych. Ostatni punkt piątkowej trasy czekał na uczestników na terenie dawnej stacji kolejki wąskotorowej w Koniecmostach. Uczestnicy zagrali w rajdową wersję Scrabble i mając całe hasło ruszyli na nocleg w Wiślicy. Z gorącego Ponidzia do zimnej i niezbadanej Antarktyki swoją gawędą i pokazem zdjęć zabrał nas Damian Czajka - ornitolog, ratownik, uczestnik ekspedycji naukowo-badawczej na Wyspie Króla Jerzego. Dzień rajdowy zakończyło nadnidziańskie ognisko nad rzeką Nidą.

W  drugim dniu odbyła się terenowa gra miejska, podczas której patrole wykonywały zadania i zdobywały punkty. Rajd zakończył się oficjalnym apelem na boisku przy Szkole Podstawowej w Wiślicy.

 

XXXV WĘDRÓWKA ZUCHOWA "BARTEK"

            35 Jubileuszowa Wędrówka Zuchowa "Bartek" zorganizowana w dniach 25-26.05.2018r. przez Komendę Hufca ZHP Busko-Zdrój otrzymała nazwę "Rajd Żonkila", która miała na celu propagowanie budowy hospicjum w Busku-Zdroju i zgromadziła ponad 300 zuchów i harcerzy wraz z opiekunami. Wzięli w nim również udział harcerze ze Szkoły Podstawowej z Opatowca.

Rajd wyruszył spod Domu Harcerza w okazałych żółtych koszulkach, skąd z przystanku „Słonecznego Expresu” uczestnicy rajdu przejechali melexami do Wełcza pod pomnik przyrody – słynną 100-letnią Sosnę. Tam czekała na nich kolejna atrakcja: spotkanie z funkcjonariuszami Buskiej Policji mł. aspirant Justyna Konopka i mł. aspirant Zdzisław Patalita, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa. Kolejny etap rajdu prowadził „ścieżką rowerową” do Buska-Zdroju pod fontannę w rynku. Tutaj uformował się szyk prowadzący do Parku Zdrojowego, na czele którego jechali na motocyklach policjanci – aspirant sztabowy Artur Ciba i aspirant sztabowy Grzegorz Mysior, a za nim szli komendanci Hufca hm. Teresa Leszczyńska i hm. Adam Gadawski, dalej mażoretki ze Skalbmierza i pozostali rajdowicze. Wszyscy uczestnicy dotarli na Festyn „Nie ma jak Rodzina”, gdzie oglądali występy artystyczne przedszkolaków oraz układy taneczne zaproszonego przez Hufiec zespołu „Rytm” ze Skalbmierza a następnie zbierali do puszek datki na rzecz buskiego Hospicjum. Aby wytrzymać trudy gorącego dnia zuchy, harcerze i opiekunowie zostali zaproszeni na posiłek do Sanatorium „NIDA” za co gorąco i serdecznie dziękujemy.

Wieczorem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 gościł uczestników wędrówki na tradycyjnym corocznym „Białym Balu”. Po tym pełnym emocji i wrażeń dniu uczestnicy wędrówki przenocowali w bardzo gościnnym „Ekonomiku” w warunkach turystycznych. Przed snem każda drużyna na znak solidarności z osobami cierpiącymi wypuściła do nieba żółty balonik napełniony helem z napisem hospicjum Busko-Zdrój.

 

HARCERZE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W OPATOWCU UCZCILI 155. ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO ORAZ BITWY POD GROCHOWISKAMI

   Powstanie Styczniowe 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.
   18 marca 1863 r. pod Grochowiskami rozegrała się jedna z najkrwawszych bitew powstania styczniowego, w której powstańcy  Langiewicza starli się z 3,5-tysięcznym, dysponującym 6 działami, korpusem regularnej rosyjskiej piechoty. Mimo skrajnie niekorzystnych warunków terenowych, w jakich przyszło walczyć osaczonym na grzęzawisku powstańcom, bitwa zakończyła się zwycięstwem Polaków. Znaczący udział miał w nim, zrekonstruowany po klęsce miechowskiej, oddział Żuawów Śmierci, którzy po brawurowym ataku zdobyli rosyjskie działa. Całodzienna bitwa zebrała krwawe żniwo - po obu stronach po około 300 ofiar.

   Na pamiątkę tych wydarzeń, w sobotę 17 marca 2018 roku, 14 Buska Drużyna Harcerska Wielopoziomowa działająca przy Szkole Podstawowej w Opatowcu wzięła udział w XXIX Rajdzie „Szlakiem Powstania Styczniowego”. Wyjazd odbył się w ramach działań z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i został sfinansowany przy wsparciu Urzędu Gminy w Opatowcu. Członkowie drużyny  pieszo przemierzyli 9-kilometrową trasę z Buska-Zdroju do Grochowisk, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość obchodów 155. rocznicy Powstania Styczniowego oraz bitwy pod Grochowiskami. Uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem hymnu Polski. Następnie przybyłych przywitał burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak. Po krótkich wystąpieniach okolicznościowych odczytano apel poległych, ksiądz proboszcz z Bogucic odmówił  modlitwę w intencji zmarłych, po czym na mogile powstańców złożono znicze oraz wiązanki kwiatów. Na zakończenie uczestnicy uroczystości, w tym również pani wojewoda Agata Wojtyszek, obejrzeli inscenizację historyczną, w której wziął udział m.in. wiernie zrekonstruowany i wyposażony przez Roberta Osińskiego oddział Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju.

Za udział w rajdzie i uroczystości patriotycznej harcerze otrzymali pamiątkowy znaczek, upominek oraz dyplomy.

zdjęcia

RAJD PO OMACKU

Z piątku na sobotę, z 29 na 30 września 2017r. harcerze z 14 Buskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej uczestniczyli w XXXIV Rajdzie Nocnym „Po Omacku” zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP w Busku-Zdroju.

Uczestnicy rajdu wyjechali autobusem do Wiślicy, gdzie dzięki uprzejmości pań z Muzeum Archeologicznego i księdza proboszcza mogli zobaczyć kościół, jego podziemia i Dom Długosza. 15 km piesza trasa rozpoczynała się z Wiślicy przez Chotel Czerwony - Hołudzę, gdzie odbyło się ognisko, na którym podsumowano wykonywane przez patrole rajdowe zadania, uczestnicy rajdu mogli zagrzać się gorącą herbatą i upiec kiełbaski.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał hm. Adam Gadawski, który zabezpieczał samochodem służbowym trasę rajdu, zabierając po drodze osoby z zatarciami i mniej odpornymi na trudy trasy. Zadania do wykonania na trasie wędrówki przygotowywali wędrownicy z 2 BRDW im. Leszka Marcińca i 3 BWDW „Amicus” pod kierunkiem phm. Szymona Wójcika.

 

Działalność 14 Buskiej Drużyny Harcerskiej wielopoziomowej im. Lucjana Skrzyńskiego działającej przy Zespole Szkół w Opatowcu

 

         Każdego roku drużyna harcerska bierze udział w następujących uroczystościach i imprezach:

·        Udział w Zlocie Hufca przygotowanym przez harcerzy z Hufca w Busku Zdroju,

·        Udział harcerzy w mszy polowej przed pomnikiem Żołnierza Września, Legionisty i Partyzanta Batalionów Chłopskich w Ksanach, upamiętniająca wybuch II wojny światowej,

·        Udział harcerzy w obchodach rocznicy Pierwszych Bojów Legionów Józefa Piłsudskiego w Czarkowach przed Pomnikiem „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego”,

·        Udział harcerzy w Gminnych obchodach Święta Niepodległości,

·        Przygotowanie i udział harcerzy w Gminnych obchodach Święta 3-go Maja,

·        Harcerzy brali udział w zbiórce pieniędzy w finale WOŚP,

·        Udział w uroczystościach upamiętniających ofiary zbrodni Katyńskiej i ofiary katastrofy Smoleńskiej oraz Powstania Styczniowego,

·        W roku 2012 udział w odsłonięciu pomnika ku czci poległych Żydów w Mistrzowicach,

·        Opieka nad miejscami pamięci narodowej na terenie Gminy Opatowiec.

 

Celem prowadzenia drużyny jest rozwijanie u uczniów zainteresowań pasją i metodą harcerską. Uczniowie poznają m.in. historię najbliższej okolicy.

 

Opiekunem drużyny harcerskiej jest p.Alicja Witkoś-Kłos

 

 

Dn. 21.09.2014r.

harcerze z 14 Buskiej Drużyny Wielopoziomowej z Opatowca

brali udział w obchodach  rocznicy Bitwy pod Czarkowami

 

W dniu 21 września 2014 r. harcerze z 18 Buskiej Drużyny Wielopoziomowej z Opatowca brali udział w obchodach 100-lecia chrztu bojowego 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich w boju pod Czarkowami  przy pomniku Zwycięstwa Legionów w Czarkowach.

Po wystawieniu posterunku honorowego przy pomniku przez Wojsko Polskie oraz 3 Buskiej Drużyny Wędrowniczej AMICUS, licznych pocztów sztandarowych, odegraniu hymnu narodowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, rozpoczęła się koncelebrowana uroczysta polowa Msza święta.

Po okolicznościowych przemówieniach, odczytano Apel Poległych i oddano salwę honorową. Uroczystościom towarzyszyła grupa rekonstrukcji historycznych pn. Świętokrzyski Szwadron Kawalerii Ochotniczej.

Delegacja harcerzy z Zespołu Szkół w Opatowcu złożyła kwiaty pod pomnikiem.

Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami:

Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna–Kusak oraz Alicja Witkoś-Kłos

 zdjęcia