Świetlica

 

 

„Nie ta­kie ważne,

żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział,

nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał,

nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.”

Janusz Korczak 

 

 

Poniedziałek

11.45 – 12.35 Anna Kaczmarczyk

12.35 – 14.45 Edyta Szczecina

 

Wtorek

11.50 – 14.45 Edyta Szczecina

 

Środa

8.00 – 8.45 Edyta Szczecina

12.35 – 13.45 Anna Kaczmarczyk

13.45 – 14.45 Edyta Szczecina

 

Czwartek

11.50 – 14.45 Edyta Szczecina

 

Piątek

11.30 – 14.45 Edyta Szczecina