Świetlica

 

 

„Nie ta­kie ważne,

żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział,

nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał,

nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.”

Janusz Korczak 

 

 

Poniedziałek

12.50 - 14.45

 

Wtorek

8.00 - 8.45

11.55 - 14.45

 

Środa

11.55 - 14.45

 

Czwartek

11.55 - 14.45

 

Piątek

7.00 - 8.00

11.55 - 14.45