Aktualności

 

 

 
Pokaż aktualności z roku:

Bezpiecznie na wsi mamy...

06.10.2022

Zbiórka nakrętek

27.09.2022

 

W roku szkolnym 2022/2023 kontynuujemy

zbiórkę plastikowych nakrętek.

W tym roku chcemy pomóc Hubertowi.

Chcemy wesprzeć budowę podjazdu (dla wózka inwalidzkiego) do domu.

Nakrętki prosimy dostarczać do świetlicy szkolnej.

 

Zebranie z rodzicami

12.09.2022

 

Informujemy, że

w dniu 19 września 2022 r. (poniedziałek)

o godzinie 16.00

odbędzie się zebranie rodziców uczniów uczęszczających

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu.

 

 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

31.08.2022

Porządek rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Opatowcu

 

8.00 – Msza św. w kościele parafialnym w Opatowcu.

9.00 – Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023

9.30 – Spotkanie z wychowawcami klas

10.00 – Zakończenie uroczystości

Informujemy, że w dniu 1 września

zostaną uczniom przekazane podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

Plan lekcji

31.08.2022

Dowóz uczniów do szkoły

31.08.2022

Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu

w roku szkolnym 2022/2023 będzie realizowany przez:

 

P.P.H.U. STODOŁA Piotr Bryła, Sokolina

 

Trasy autobusów szkolnych nie uległy zmianie.  

 

Wyniki egzaminów

01.07.2022

Przypominamy, że wyniki egzaminu ósmoklasisty

są udostępnione na stronie

www.wyniki.edu.pl

od  dnia 1 lipca 2022 r.

Loginy i hasła zostały rozdane zdającym

w dniu zakończenia roku szkolnego.

Zaświadczenia dla zdających

będą wydawane

w dniu 8 lipca 2022 r. od godz. 8.00

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2022

Porządek uroczystości zakończenie roku szkolnego

w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Opatowcu

 

godz. 8.00

Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w kościele parafialnym w Opatowcu

 

godz. 9.00

Wręczenie świadectw – sala gimnastyczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu

  • Hymn państwowy

  • Przekazanie sztandaru

  • Przemówienia okolicznościowe

  • Wręczenie świadectw z wyróżnieniem

  • Wręczenie nagród

  • Spotkanie z wychowawcami klas

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16.06.2022

Przypominamy, że 17 czerwca 2022 r. (piątek) 

zgodnie Planem Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022,

jest dla uczniów naszej szkoły dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Przedszkole w tym dniu pracuje według planu.

Egzaminy

23.05.2022

Informujemy, że w dniach 24-26 maja 2022 roku w naszej szkole

będą odbywały się

EGZAMINY OŚMIOKLASISTY  

Uczniów zdających egzamin prosimy o przybycie do szkoły na godzinę 8.30

24-26 maja 2022 dla uczniów klas I-VII są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Przedszkole w dniach 24-26 maja 2022 r. pracuje według planu.

Z przyczyn organizacyjnych zmianie może ulec godzina wydawania posiłku dla wychowanków przedszkola.