Aktualności

 

 

 
Pokaż aktualności z roku:

Zawieszenie działalności stołówki

12.09.2021

Informuję,

że od dnia 13 września 2021 r.,

ze względu na  decyzje

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju

stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Stary Korczyn

zostaje zawieszona działalność stołówki szkolnej

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu

 

Od dnia 13 września 2021 r. do odwołania

uczniowie nie będą mogli korzystać z żadnych 

posiłków w stołówce szkolnej.

Plan lekcji

31.08.2021

Program „Dobry Start”

30.08.2021

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start” przyznaje i wypłaca ZUS. Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny — czyli wyprawki szkolnej. Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze  wypłacane są wyłącznie na rachunek bankowy.

Rodzice — bez względu na dochody — mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

30.08.2021

Od 1 do 15 września 2021 roku można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że w terminie  od 1 do 15 września 2021 roku można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz w terminie do 15 października 2021 roku dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

 

Miejsce załatwienia wniosków:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu

ul. Rynek 16,

telefon kontaktowy – 41 3527050

 

więcej informacji

Rozpoczęcie roku szkolnego

30.08.2021

Porządek rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Opatowcu

 

8.00 – Msza św. w kościele parafialnym w Opatowcu (ze względu na sytuację epidemiczną szkoła nie organizuje wyjścia grupowego do kościoła).

Zachęcamy wychowanków Przedszkola i uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu wraz z Rodzicami do udziału we Mszy świętej na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

 

9.00 – Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Ze względu na stan epidemii uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zamierzamy zorganizować przed budynkiem szkoły. 

Prosimy, aby  tego dnia nie parkować w tym miejscu samochodów.

 

9.20 – Spotkanie z wychowawcami klas

Prosimy, aby wychowankowie przedszkola wchodzili do budynku przez szatnię przedszkolną.

Uczniów klas  I, II ,III, IV, V prosimy, aby wchodzili  do budynku szkoły głównym wejściem.

Uczniów  klas VI, VII, VIII  prosimy, aby wchodzili do budynku szkoły przez szatnię główną.

 

9.40 – Zakończenie uroczystości

 

 

Informujemy, że w dniu 1 września

zostaną uczniom przekazane podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

Posiłek w szkole i w domu

22.08.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu informuje,

że do dnia 31 sierpnia 2021 r., należy składać wnioski

o objęcie dzieci bezpłatnym dożywianiem w szkole

 w ramach programu

„Posiłek w szkole i w domu”,

w okresie od września 2021 r. do grudnia 2021 r.

 

Kryterium dochodowe

uprawniające do korzystania z bezpłatnego dożywiania

nie może przekroczyć 792,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Wnioski można składać w siedzibie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu,

ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec.

Szczegółowe informacje

na temat bezpłatnego dożywiania dzieci w szkołach

można uzyskać pod numerem telefonu:

41 352 70 50.

Zawieszenie zajęć w przedszkolu

08.07.2021

Informuję, że na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. 2020 poz. 1604)

z uwagi na brak wody przydatnej do spożycia

w dniu 9 lipca 20210 r.

zawiesza się zajęcia w przedszkolu.

Zaświadczenia

07.07.2021

Przypominamy, że wyniki egzaminu ósmoklasisty

są udostępnione na stronie

www.wyniki.edu.pl

od  dnia 2 lipca 2021 r.

Loginy i hasła dla zostały rozdane zdającym

w dniu zakończenia roku szkolnego.

Zaświadczenia dla zdających

będą wydawane

w dniu 9 lipca 2021 r. od godz. 9.00

Spotkanie on-line dotyczące szczepień

22.06.2021

 

Kuratorium Oświaty

wraz z

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach

organizuje

w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) o godz.12.00

spotkanie on-line dotyczące szczepień wśród dzieci i młodzieży.

 

Podczas spotkania Pan Bartosz Stemplewski dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego opowie o zaangażowaniu placówki w program szczepień i działaniach jakie szpital prowadzi w tym zakresie. Natomiast lek. med. Paweł Pabjan kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, wyjaśni czym jest szczepionka, jakie korzyści daje zaszczepienie się, jakie są mity na temat szczepień.

 

Link do spotkania:

https://youtu.be/fq4TYMqB4VM

 

W czasie spotkania będzie możliwość zadawania pytań poprzez czat.

Przedszkole w wakacje

19.06.2021

W bieżącym roku

Przedszkole w Opatowcu

pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze złożenie

deklaracji uczęszczania  dziecka do Przedszkola w Opatowcu w miesiącu lipcu

w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu

 

Pierwszeństwo przyjęcia do Przedszkola

w trakcie pełnienia dyżuru wakacyjnego 

mają dzieci, których rodzice w tym czasie pracują.

 

W miesiącu sierpniu dyżur wakacyjny pełni

Przedszkole w Krzczonowie.

 

Zgłoszenia uczęszczania  dziecka do Przedszkola w Krzczonowie w miesiącu sierpniu proszę

dokonywać u dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie