Aktualności

 

 

 
Pokaż aktualności z roku:

Wręczenie świadectw

18.06.2021

Porządek wręczania świadectw

Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Opatowcu

 

25 czerwca 2021 roku godz. 8.00

 

Porządek 

  • Hymn państwowy

  • Przekazanie sztandaru

  • Przemówienia okolicznościowe

  • Wręczenie świadectw z wyróżnieniem

  • Wręczenie nagród

  • Spotkanie z wychowawcami klas

 

 

Ze względu na stan epidemii

wręczenie świadectw zamierzmy zorganizować przed budynkiem szkoły. 

Prosimy, aby  tego dnia nie parkować w tym miejscu samochodów.

Msza św. na zakończenie roku szkolnego

18.06.2021

Ze względu na sytuację epidemiczną,

zachęcamy

Uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu wraz z Rodzicami

do udziału we Mszy Świętej

na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

we własnych parafiach.

 

Rogów – 23 czerwca 2021 r. (środa) godz. 18.00

 Opatowiec – 24 czerwca 2021 r. (czwartek) godz. 17.00

  

Szkoła nie organizuje wyjścia grupowego do kościoła.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.06.2021

 

Przypominamy, że  4 czerwca 2021 r.

zgodnie Planem Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku 2020/2021

uchwalonym w dniu 14 września 2020 r.,

jest dla uczniów naszej szkoły dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Przedszkole w tym dniu pracuje według planu.

 

 

Dzień Dziecka

31.05.2021

1 CZERWCA

- na ten wyjątkowy dzień z niecierpliwością czeka każde dziecko.

Dobra wiadomość jest taka, że nasi uczniowie mogą świętować go razem.

Wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami,

 spędzą ten wyjątkowy dzień w plenerze.

Będzie to czas odbudowy relacji i wzajemnej integracji po czasie izolacji.

 

 

 

Uwaga

30.05.2021

W trosce o bezpieczeństwo dzieci,

które podczas przerw międzylekcyjnych mogą przebywać przed budynkiem szkoły

oraz na nowo wybudowanym placu zabaw i siłowni zewnętrznej

prosimy,

aby korzystać jedynie

z parkingu przy bramie wjazdowej  lub z parkingu przy boisku szkolnym.

 

Podczas nieobecności uczniów w szkole Gmina Opatowiec przeprowadziła liczne inwestycje

polegającą na poprawie funkcjonalności placu wokół naszej szkoły.

(Zdjęcia i więcej informacji)

 

 

Powrót do szkoły

29.05.2021

Grantowa grafika z napisem 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii. Po lewej stronie ikonka kartki oraz literka

Egzamin ósmoklasisty

24.05.2021

W dniach 25, 26, 27 maja 2021 roku

odbywają  się w naszej szkole

egzaminy ósmoklasisty

 

Wyżej wymienione dni,

zgodnie Planem Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku 2020/2021

uchwalonym w dniu 14 września 2020 r.,

są dla uczniów klas I-VII dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

 

 

Organizacja pracy

21.05.2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII.

 W zakresie klas IV–VIII zajęcia są realizowane w taki sposób, że:

  • nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole podstawowej

  • co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

 

Data 

Tryb stacjonarny

(w szkole)

Tryb zdalny

24 maja 2021

poniedziałek

Klasy I-III

Klasa VI

Klasa VII

Klasa IV

Klasa V

Klasa VIII

25 maja 2021

wtorek

Klasa VIII
(egzamin)

Dzień wolny

26 maja 2021

środa

Klasa VIII
(egzamin)

Dzień wolny

27 maja 2021

czwartek

Klasa VIII
(egzamin)

Dzień wolny

28 maja 2021

piątek

Klasy I-III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VIII

Klasa VI

Klasa VII

 

 

Informujemy, że autobusy szkolne 

w dniach egzaminów klasy VIII nie będą kursowały. 

 

W dniach egzaminów klasy VIII Przedszkole w Opatowcu funkcjonuje według planu.

 

 

750 lat Opatowca

15.05.2021

W dniu 15 maja 2021 r.

OPATOWIEC

obchodzi swój wielki jubileusz.

750 lat temu Bolesław Wstydliwy

nadał miejscowości

prawa miejskie.

 

 

 

Piosenka "Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący"

 

Prezentacja o Opatowcu  (wersja pdf)

 

Historia Opatowca

 

Wracamy do szkoły

14.05.2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII.

 W zakresie klas IV–VIII zajęcia są realizowane w taki sposób, że:

  • nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole podstawowej

  • co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

Data

Tryb stacjonarny

(w szkole)

Tryb zdalny

17 maja 2021

poniedziałek

Klasy I-III

Klasa IV

Klasa VI

Klasa V

Klasa VII

Klasa VIII

18 maja 2021

wtorek

Klasy I-III

Klasa V

Klasa VII

Klasa IV

Klasa VI

Klasa VIII

19 maja 2021

środa

Klasy I-III

Klasa IV

Klasa VI

Klasa V

Klasa VII

Klasa VIII

20 maja 2021

czwartek

Klasy I-III

Klasa V

Klasa VII

Klasa IV

Klasa VI

Klasa VIII

21 maja 2021

piątek

Klasy I-III

Klasa IV

Klasa VI

Klasa V

Klasa VII

Klasa VIII

 

 

Informujemy, że autobusy szkolne 

będą kursowały według tras ustalonych na początku roku szkolnego.