Aktualności

 

 

 
Pokaż aktualności z roku:

Konkurs na palmę wielkanocną

27.03.2021
 

Przed Wielkanocną, w naszej szkole odbywa się konkurs na najpiękniejszą palmę.

Wszyscy bardzo chętnie podejmowaliśmy się trudu wykonania

tego tradycyjnego elementu związanego ze zbliżającymi się świętami.

Niestety, w tym roku ze względu

na ograniczoną możliwość kontaktowania się i współpracy,

palmę wielkanocną mogli tylko wykonać wychowankowie przedszkola

oraz uczniowie klasy I szkoły podstawowej.

 

ZDJĘCIA

Zawieszenie zajęć w przedszkolu

27.03.2021

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 561)

od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. 

na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych przedszkoli.

 

W okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na wniosek rodziców  zajęcia w przedszkolu będą organizowane dla:

 1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. dzieci, których rodzice:
 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,  
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

W okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na wniosek rodziców zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej  będą organizowane dla:

 1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. dzieci, których rodzice:
 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,  
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

WNIOSEK

 

 

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21.03.2021

 

Tradycja świętowania pierwszego dnia wiosny pochodzi jeszcze z czasów pogańskich.

 

Najbardziej znanym obrzędem związanym z tym dniem jest topienie Marzanny.

 

W tym roku, ze względu na sytuację pandemiczną, nie dopełnimy tej tradycji.  

 

Pierwszy dzień wiosny spędzamy z najbliższymi!

 

Mamy nadzieję, że

 

piosenka w wykonaniu Gabrysi,

 

piosenka w wykonaniu Patrycji

 

oraz wiersz recytowany przez Marikę 

 

- uczennice naszej szkoły, umilą Wam ten dzień.

 

 

Zapisy do przedszkola

01.03.2021

 

PRZEDSZKOLE W OPATOWCU

OGŁASZA NABÓR NA ROK PRZEDSZKOLNY 2021/2022.

ZAPISY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 1 MARCA 2021 r. i TRWAĆ BĘDĄ DO 31 MARCA 2021 r.

DO PRZEDSZKOLA BĘDĄ PRZYJMOWANE DZIECI URODZONE W LATACH 2015 -2018.

 

Informacje pod nr tel.: 41 3518 010

 

PRZYJĘCIA DZIECI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZGODNIE

z Ustawą z dnia 14.12.2016 r. - Prawo Oświatowe

i Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z 2021 r.

 

KARTY ZAPISU DO POBRANIA