zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

Edukacja ekologiczna

18.09.2017

OGŁOSZENIE

 

Miło nam poinformować, iż nasi uczniowie wspólnie z nauczycielami w roku szkolnym 2017/2018 przystąpili do  programu ekologicznego realizowanego przy współpracy z Zakładem  Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie za pośrednictwem Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej.


Program przewiduje:

1. Cykl spotkań w szkołach dla dzieci i młodzieży.
2. Konkurs plastyczny.

W związku  z powyższym ogłaszamy konkurs plastyczny

 „EKOPLAKAT – KUPUJ Z GŁOWĄ”.

 

Przedmiotem  konkursu jest:

Wykonanie plakatu promującego ekologiczne zakupy, postawy ekokonsumenckie.

Kategoria I – szkoły podstawowe, klasy I – III

Kategoria II – szkoły podstawowe, klasy IV – VIII

Cele:
 

1. Promowanie idei dbałości o środowisko naturalne wśród dzieci.

2. Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań ekologicznych w świetle codziennych czynności.

3. Podniesienie świadomości oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich.

4. Ukazanie uczestnikom, że mądrze robiąc zakupy można ograniczyć ilość odpadów.

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie prac: płaskich, wykonanych samodzielnie, dowolną techniką, w formacie A3.Prace muszą być opisane imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą i nazwą placówki, z dopiskiem ”Ekoplakat – kupuj z głową”
 

Zasady wyboru projektu:

1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu zadecyduje powołana komisja, którą powołuje organizator konkursu.

2.  Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg konkursu.

3.  Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę zgodność
z tematem, estetyka, samodzielność wykonania prac oraz oryginalność. 

Nagrody:

Łącznie zostanie przyznanych 6 nagród w dwóch kategoriach wiekowych: I, II, III miejsce.

 

Prace należy składać do wychowawców klas w terminie od 18.09.2017 do 01.10.2017r.

« inne aktualności