zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

PUNKT KONSULTACYJNY

07.02.2018

PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZOWANY PRZEZ PRACOWNIKÓW

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W KAZIMIERZY WIELKIEJ

DLA RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

 

Obszary udzielanych konsultacji

1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych uczniów niepełnosprawnych.

2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych uczniów mających problemy w nauce.

3. Inne - w zależności od potrzeb.

 

Organizacja punktu

Punkt będzie zorganizowany na terenie

Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

w dniach:

 

        - 26.02.2018r. 9.00 – 13.00

 

         - 14.03.2018r. 9.00 – 13.00

 

         - 18.04.2018r. 9.00 – 13.00

 

         - 22.05.2018r. 9.00 – 13.00

 

         - 07.06.2018r. 9.00 – 13.00  

« inne aktualności