zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

Wycieczka

06.11.2018

 

W dniu 8 listopada 2018 r. uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu  w ramach realizacji projektu „TIK? TAK!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  Poddziałanie 8.3.3. Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe) udadzą się na wycieczkę do Krakowa. 

 

Harmonogram wycieczki:

7:15 - wyjazd z Opatowca
9:00 - zwiedzanie wystaw: „To takie proste” oraz „Tramwaje na Wawrzyńca”.
12:00 - wizyta w Centrum Kreatywnych Technologii
14.00 - posiłek
15:30 - 16:00 powrót do Opatowca

« inne aktualności