INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

08.04.2019

 

Informacja dla Rodziców i Opiekunów dzieci uczęszczających

do Szkoły Podstawowej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.

 

 

 W związku z przedłużającym się strajkiem ogólnopolskim pracowników oświaty informuję, że dnia 9 kwietnia (wtorek) nadal nie będę w stanie zorganizować zajęć dydaktycznych dla uczniów. Dla wszystkich uczniów, którzy przybędą do szkoły zapewniam tak jak 8 kwietnia zajęcia opiekuńcze. Zajęcia w Szkole Podstawowej i Punkcie Przedszkolnym będą zorganizowane w taki sam sposób jak dziś.

Jednocześnie informuję, że wszelkie informację o organizacji pracy szkoły będą podawane na bieżąco na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym. 

 

 

 Dyrektor  Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

mgr Elżbieta Szczęsna- Kusak

« inne aktualności