Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

27.08.2020

Porządek rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Opatowcu

 

8.00 – Msza św. w kościele parafialnym w Opatowcu (ze względu na sytuację epidemiczną szkoła nie organizuje wyjścia grupowego do kościoła).

 

Zachęcamy wychowanków Przedszkola i uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu wraz z Rodzicami do udziału we Mszy świętej na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

 

9.00 – Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021

 

Ze względu na stan epidemii uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zamierzamy zorganizować przed budynkiem szkoły. 

Prosimy, aby  tego dnia nie parkować w tym miejscu samochodów.

 

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego zachęcamy do osłony ust i nosa w trakcie przebywania w przestrzeni wspólnej.

 

9.20 – Spotkanie z wychowawcami klas

 

Prosimy, aby wychowankowie przedszkola wchodzili do budynku przez szatnię przedszkolną.

Uczniów klas  I, II ,III, IV, V prosimy, aby wchodzili  do budynku szkoły głównym wejściem.

Uczniów  klas VI, VII, VIII  prosimy, aby wchodzili do budynku szkoły przez szatnię główną.

 

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przez osoby, które ukończyły 6 rok życia).

 

Prosimy, aby ze względów bezpieczeństwa na spotkanie z wychowawcami klas  

(za wyjątkiem oddziałów przedszkolnych oraz klasy I), wchodzili sami uczniowie.

 

9.40 – Zakończenie uroczystości

 

 

 

Informujemy, że w dniu 1 września

zostaną uczniom przekazane podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

 

 

« inne aktualności