HARMONOGRAM DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW

31.08.2020

H A R M O N O G R A M

dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatowcu

obowiązujący od 01.09.2020 r.

 

 

DOWÓZ DO SZKOŁY

Trasa I

Opatowiec – Wyszogród – Morawianki 6:45 – Ławy 6.50 – Urzuty 6:55 – Wyszogród Górny 7:00 – Uściszowice 7:05 – Rogów Górny 7:10 – Kęsów 7:15 – Mistrzowie 7:20 – Chrustowice 7:25 – Kobiela 7:30 – Rogów (Remiza OSP) 7:35 – Podskale 7:40 – Opatowiec

 Trasa II

Opatowiec – Winiary 7:00 – Żukowice – Czarkowy/Kocina 7:10 – Ksany 7:15 – Rzemienowice 7:20 – Ksany (las) 7:30 – Senisławice wieś 7:35 – Chwalibogowice 7:40 - Opatowiec

  

ODWÓZ W POŁUDNIE

(ok. godz. 12:40)

 

Trasa I

Opatowiec- Podskale- Kobiela- Rogów( remiza OSP) - Wyszogród - Urzuty - Wyszogród Górny - Uściszowice - Rogów Górny - Kęsów -  Mistrzowice - Chrusatowice - Rzemienowice - Ksany
( remiza OSP) - Opatowiec

Trasa II

Opatowiec - Chwalibogowice- Senisławice ( remiza OSP) - Winiary - Żukowice - Czarkowy - Ksany - Senisławice wieś - Opatowiec 

 

ODWÓZ PO LEKCJACH

(ok godz.  13:35 do 14:35)

 

Trasa I

Opatowiec - Podskale- Rogów ( remiza OSP) - Kobiela- Chrustowice - Mistrzowice - Kęśów - Rogów Górny - Uściszowice - Wyszogród Górny - Urzuty - Ławy - Morawianki - Wyszogród - Opatowiec 

 

Trasa II 

Opatowiec - Chwalibogowice - Senisławice wieś - Ksany (las) - Rzemienowice - Ksany - Czarkowy / Kocina - Żukowice - Winiary - Opatowiec

 

 

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.

Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

 

więcej informacji

« inne aktualności