Powrót przedszkola

16.04.2021

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 19 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas I–VIII.

 

Od 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r.

uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę w trybie zdalnym.

 

Od dnia 19 kwietnia przedszkole będzie funkcjonowało w trybie stacjonarnym. 

 

Informujemy, że autobusy szkolne nie będą kursowały.

 

Z uwagi na trwające prace remontowe, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

 

Prosimy, aby korzystać jedynie z parkingów przy bramach wjazdowych.  

 

W trosce o bezpieczeństwo wychowanków przedszkola, zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich osób przyprowadzjących dzieci do przedszkola o bezwzględne podporządkowanie się zasadzie dotyczącej zakrywania ust i nosa maseczką oraz zachowywanie dystansu społecznego (minimum 1,5 metra) od innych opiekunów z dziećmi i pracowników szkoły.

 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem świetlica szkolna w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek prowadzi jedynie działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

.

 

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych 

« inne aktualności