Nie pal przy mnie, proszę!

 

PROGRAM EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ

 

Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę!” realizowany był z uczniami klas I – III w roku szkolnym 2012/2013. 

Cele programu:

 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
 • kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • uwrażliwienie na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

 

Na realizację programu złożyły się następujące działania:

 • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce antytytoniowej,
 • spotkanie uczniów z pielęgniarką szkolną,
 • przygotowanie przedstawienia „ Papieros truje. Nigdy nie pal”,
 • konkurs plastyczny na temat „ Nie pal przy mnie, proszę”,
 • zorganizowanie wystawki prac plastycznych dzieci,
 • prelekcje wychowawców na zebraniu z rodzicami na temat „Zdrowie dzieci, a bierne palenie”,
 • happening ulicami Opatowca,
 • szkolny konkurs  „Wiosna Talentów” promujący zdrowy tryb życia,
 • rozdanie uczniom znaków „ Zakaz palenia”, aby przypominały dorosłym o niepaleniu w obecności dzieci.
   

Podsumowanie

Realizacja programu w szkole stanowiła ważny etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości wdychania dymu papierosowego.

Mając na uwadze zwiększenie świadomości rodziców przeprowadzono na zebraniu prelekcję na temat „Zdrowie dzieci, a bierne palenie". Rodzice chętnie wzięli udział w przygotowaniach do przedstawienia „Papieros truje. Nigdy nie pal”. Robili dekoracje, szyli stroje. Wielu rodziców wsparło nas również przy organizacji imprezy promującej zdrowy tryb życia „Wiosna Talentów”. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli w niej udział otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez lokalne władze, rodziców i przedsiębiorców.

W ramach powitania wiosny zorganizowano szkolny happening ulicami Opatowca. Uczniowie klas I-III szli na przedzie niosąc transparenty i kolorowe balony. Skandowali hasła, a napotkanym mieszkańcom rozdawali ulotki o tematyce antytytoniowej. W ten sposób dzieci zachęcały dorosłych do dbania o zdrowie i zerwania z nałogiem.

W rezultacie podjętych działań dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego oraz nauczyły się właściwych zachowań, gdy ktoś pali przy nich.

                                                                                              

Koordynator: Irena Kłos