Klub Szkół UNICEF

 

W lutym 2010 roku

Szkoła Podstawowa w Opatowcu została zaproszona do Klubu Szkół UNICEF

 

Celem Klubu jest:

  • edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,
  • budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości,
  • zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów,
  • propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej.