MARZEC

6 marca 2020 r.

I ŚWIĘTOKRZYSKA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

    W kalendarzu imprez naszego przedszkola I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka zagościła pierwszy raz. W piątek 6 marca w rozgrywkach w etapie gminnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu spotkały się 2 placówki przedszkolne z terenu Miasta i Gminy Opatowiec. Zaszczycili nas również swoją obecnością Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach - Pani Irena Sobieraj oraz Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec - Pan Sławomir Kowalczyk. 10 przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Krzczonowie oraz 20 dzieci z naszego przedszkola rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych: dziewczynki i chłopcy, 5- i 6-latki.
    Olimpiada rozpoczęła się od powitania wszystkich uczestników przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu - Pana Grzegorza Kozioła oraz pozostałych gości. Następnie dumne i przejęte przedszkolaki rozpoczęły rywalizację sportową. W czasie pięciu konkurencji przedszkolaki wzięły udział w biegu sztafetowym i drużynowym, toczeniu piłek, rzucie woreczkiem do celu, skoku obunóż, biegu na torze przeszkód. Do każdej dyscypliny wytypowani byli czterej zawodnicy z pięcioosobowej drużyny.
     Za przebieg wydarzenia pod kątem sportowym odpowiadali: sędzia główny - Pani Alicja Witkoś-Kłos oraz sędziowie pomocniczy - Pani Małgorzata Woźniak i Pani Kinga Maj. Po zakończeniu rywalizacji sportowych dzieci udały się na poczęstunek, a następnie zostały ogłoszone wyniki:

I miejsce w kategorii pięciolatków - grupa dziewcząt z przedszkola w Opatowcu,

I miejsce w kategorii pięciolatków - grupa chłopców z przedszkola w Opatowcu,

I miejsce w kategorii sześciolatków - grupa dziewcząt z przedszkola w Opatowcu,

II miejsce w kategorii sześciolatków - grupa dziewcząt z przedszkola w Krzczonowie,

I miejsce w kategorii sześciolatków - grupa chłopców z przedszkola w Krzczonowie,

II miejsce w kategorii sześciolatków - grupa chłopców z przedszkola w Opatowcu.

    Drużynom zostały wręczone dyplomy i puchary, a wszystkim uczestnikom medale zasponsorowane przez Burmistrza Miasta Gminy Opatowiec. Zwycięskie przedszkole otrzymało możliwość uczestniczenia w etapie powiatowym Olimpiady.
Podczas zawodów panowała niezwykła atmosfera, gdyż wszyscy wiedzieli, iż głównym celem zawodów jest połączenie rywalizacji z dobrą zabawą.
Ogromne podziękowania składamy sponsorowi części poczęstunku - Panu Mariuszowi Rutkowskiemu.
     Olimpiada jest pilotażowym programem zainicjowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pana Kazimierza Mądzika i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole, poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Wydarzenie zostało objęte honorowymi patronatami Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Świętokrzyskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 

zdjęcia

 

2 marca 2020 r.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

      W tym roku 1 marca po raz dziesiąty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

      To święto tych, którzy po 1944 roku przeciwstawili się próbom narzucenia siłą nowego ustroju politycznego w Polsce, nie zgadzali się, by Polską rządziła komunistyczna władza podporządkowana ZSRR.  Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.

      Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 r., w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostało rozstrzelanych siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Aby upamiętnić te wydarzenia, a także oddać hołd żołnierzom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, prowadzącym nierówną walkę o suwerenność i niepodległość Polski, 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

      Z tej okazji uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Opatowcu uczcili pamięć Żołnierzy Niezłomnych krótkim apelem. Przypomniano, kim byli i o co walczyli Żołnierze Wyklęci. Uczniowie poznali historię Zygmunta Szyndzielarza ps. Łupaszka, Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, Witolda Pileckiego ps. Witold, Józefa Kurasia ps. Ogień, Danuty Siedzikówny ps. Inka oraz Tadeusza Kuncewicza ps. Podkowa. Zebrani wysłuchali wzruszającej deklamacji „Ostatniego listu do Matki” autorstwa Leszka Mroczkowskiego. Utwór został napisany w celi więzienia we Wronkach w roku 1954. Ósmoklasiści zaprezentowali także „Marsz Zaporczyków” (tak nazywano Żołnierzy Wyklętych z oddziału majora H. Dekutowskiego). Na zakończenie minutą ciszy oddano hołd Niezłomnym.

Była to kolejna lekcja naszej trudnej historii, ukazująca postacie i wydarzenia, o których powinniśmy pamiętać.

zdjęcia