CZERWIEC

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/20

w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

 

W piątkowe przedpołudnie 26 czerwca 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.  W tym roku miało ono niecodzienny charakter. Zgodnie z zaleceniami MEN świadectwa były wydawane uczniom w małych grupach, w ustalonych terminach, na świeżym powietrzu.

Zachowując wszelkie ograniczenia związane z pandemią, lecz w nieco bardziej uroczystej formule, wręczono świadectwa uczniom kończącym szkołę. W tej części uroczystości wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec - Pan Sławomir Kowalczyk.

Ceremonia rozpoczęła się od odśpiewaniu hymnu państwowego, po czym uczniowie klasy VIII przekazali sztandar szkoły i powierzyli nad nim opiekę swoim o rok młodszym kolegom i koleżankom. Następnie, zgodnie ze starą tradycją, świadectwa z wyróżnieniem z rąk dyrektora szkoły odebrali uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskali średnią ocen 4,75 i wyższą.

Całoroczny wysiłek i wysokie oceny uczniów nie umknęły uwadze Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec, który składając gratulacje tegorocznym absolwentom, wręczył też nagrody książkowe.

Nagrody za wzorowe zachowanie i wysokie wyniki w nauce oraz za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły ufundowała również Rada Rodziców.

Słowa gratulacji z okazji ukończenia szkoły wraz z życzeniami dalszych sukcesów edukacyjnych przesłała też ósmoklasistom Pani Elżbieta Szczęsna – Kusak, pełniąca obecnie funkcję wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W trakcie uroczystości nie mogło zabraknąć podziękowań dla rodziców.Szczególne wyrazy wdzięczności za zaangażowanie na rzecz szkoły popłynęły pod adresem Państwa Anny i Piotra Kowalczyków, Państwa Anety i Waldemara Tomasików, Pani Edyty Zielińskiej, Pani Moniki Jabłońskiej, Pani Anny Dudek oraz Pani Eweliny Sekuły-Klity.

Kończąc tegoroczną ceremonię wręczenia świadectw ukończenia szkoły, dyrektor stwierdził, że był to dla wszystkich rok wyjątkowo trudny, bowiem brak w ostatnich miesiącach bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, brak bezpośredniego uczestnictwa uczniów w zajęciach, brak kontaktu uczniów z koleżankami i kolegami z klasy – to aspekty, których dotychczas w polskiej edukacji nikt jeszcze nie doświadczył. W szybkim tempie wszyscy – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele - musieliśmy nauczyć się żyć i pracować w zupełnie nowej rzeczywistości. 

Dyrektor skierował też podziękowania do Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec, bowiem to dzięki systematycznym działaniom organu prowadzącego związanym z wyposażeniem szkoły w nowoczesne środki i narzędzia dydaktyczne bardzo szybko i skutecznie udało się podjąć trudne wyzwanie w postaci zdalnego nauczania.

Zwracając się bezpośrednio do tegorocznych absolwentów, dyrektor życzył im wielu sukcesów i zachęcał do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych oraz realizacji swoich osobistych marzeń. Do życzeń dołączyła się także wychowawczyni klasy VIII Pani Anna Kaczmarczyk, która podkreśliła, aby nie tracili nadziei i wiary we własne siły i możliwości, bo oprócz nabytej wiedzy o człowieku decyduje to, co ma on w sercu. Pani Anna Kaczmarczyk swoje pożegnanie z ósmoklasistami zakończyła cytatem poety z Czarnolasu:

”Nie porzucaj nadzieje,

Jakoć się kolwiek dzieje,

Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,

A po złej chwili piękny dzień przychodzi…”

 

Wyróżnieni uczniowie: (Świadectwa z wyróżnieniem, Złote Pióro)

 1. Kl. VIII

Gabriela Pobiega, Małgorzata Kowalczyk, Julia Jabłońska, Marcin Tomasik

 1. Kl. VII

Kacper Nowak, Dominik Kupisz

 1. Kl.VI

Katarzyna Tomal, Patrycja Mazurek, Emilia Bugajska, Adam Markuszewski, Natalia Wróbel, Amelia Dybała, Kacper Kurnik, Alex Siwiec, Adrian Pająk

 1. Kl. V.

Julia Bąk, Krzysztof Kozieł, Kacper Kupisz, Filip Mącznik, Magdalena Pietrzyk, Gabriela Popiel, Wiktoria Siwiec, Paweł Tomasik, Kacper Wojtaś, Jakub Porębski

 1. Kl. IV

Magdalena Cugowska, Nicola Kłos, Maja Markuszewska

 1. Kl. III

Paulina Zbertek, Maja Tomal, Agnieszka Śliwińska, Jakub Bomba, Gabriel Maj, Zuzanna Porada, Weronika Pudo, Julia Kaczmarczyk, Nina Misiaszek

 1. Kl. II

Oskar Zaręba, Luiza Wróbel, Marika Czyżyk, Wojciech Krzak, Krzysztof Pudo, Gabriela Porębska, Emilia Pietrzyk.

 1. Kl. I

Nikola Nowak, Alan Młodzik, Anna Kaczmarczyk, Lena Cugowska, Zuzanna Dybała,

Ksawery Kurzyński, Wojciech Misiaszek, Adam Śliwiński, Karol Mydłowiecki, Jakub Krupa

II.     Tytuł „Złotego Absolwenta” otrzymała : Gabriela Pobiega.

III.    Tytuł Finalistki II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kulturze Stanów Zjednoczonych

„ Focus on the USA” otrzymała Małgorzata Kowalczyk.

IV. Dyplomy – Kl. VIII:

 1. „Poczet Sztandarowy”: Julia Jabłońska, Bartłomiej Pietrzyk, Gabriela Pobiega, Małgorzata Kowalczyk, Marcin Tomasik.
 2. Dyplom za Czytelnictwo: Gabriela Pobiega.
 3. Dyplom za aktywny udział w życiu klasy i szkoły : Julia Jabłońska, Małgorzata Kowalczyk, Gabriela Pobiega, Maja Klita.
 4. Dyplom za wolontariat:  Julia Jabłońska, Małgorzata Kowalczyk, Gabriela Pobiega, Maja Klita, Aleksandra Dudek, Wiktor Chećko.
 5. Dyplom za harcerstwo: Małgorzata Kowalczyk, Aleksandra Dudek, Wiktor Chećko.
 6. Dyplom za 100% frekwencję otrzymała : Wiktoria Ciślak.
 7. Dyplomy absolwenta: Wiktor Chećko, Wiktoria Ciślak, Aleksandra Dudek, Julia Jabłońska, Filip Jachna, Damian Kaczmarczyk, Maja Klita, Małgorzata Kowalczyk, Patryk Marek, Bartłomiej Pietrzyk, Gabriela Pobiega, Wiktor Salamon, Marcin Tomasik, Jakub Wesołowski, Paweł Wilk, Norbert Zieliński.

zdjęcia